Likvidácia spoločnosti, firiem a podnikov

0
1869

Každý podnikateľ sa môže v priebehu svojej podnikateľskej aktivity dostať do situácie, kedy si uvedomí, že niečo asi nie je v poriadku. Môže sa stať, že príde na to, že je pre neho výhodnejšie ukončenie podnikania prostredníctvom zrušenia svojej spoločnosti.

Medzi najčastejšie dôvody zrušenia spoločnosti patrí:

  • Uplynutie doby, na ktorú bol podnik založený
  • Dosiahnutie účelu, na ktorý bol podnik založený
  • Rozhodnutie súdu o zrušení
  • Smrť spoločníka
  • Rozhodnutie spoločníkov o zrušení a iné

Likvidácia neznamená bankrot firmy

Spoločnosť zaniká ku dňu vymazania z obchodného registra. Zánik spoločnosti môže byť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Rozhodnutie o zrušení firmy môže byť dobrovoľné, no v niektorých prípadoch aj vynútené. Pri likvidácií si však netreba mýliť pojmy: likvidácia a bankrot. Pokiaľ ste sa rozhodli zrušiť vašu firmy, neznamená to, že vaša firma zbankrotuje. Bankrot je nedobrovoľný proces, kedy súd na základe zákonom stanovených podmienok rozhodne o konkurze na spoločnosť. Správca rozpredá majetok firmy a z výnosov uspokojí veriteľov spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti je legálna, klasická a overená metóda, ako ukončiť činnosť a fungovanie firmy. Býva spojená s dlhodobým neúspechom či neschopnosťou naďalej podnikať. Väčšina podnikateľov sa samozrejme snaží zachrániť ich firmu, no niekedy to už nestačí. Podnik môže byť úspešne zlikvidovaný aj vtedy, keď sa nenaskytnú žiadne problémy, no výnos z likvidácie by bol pre vlastníkov oveľa zaujímavejší než pokračovanie v podnikaní. Je to síce neobvyklá situácia, no naskytli sa už aj takéto situácie. Treba si však uvedomiť, že likvidácia firiem môže byť administratívne či časovo veľmi náročný proces. Najlepší spôsob ako úspešne skončiť vaše podnikanie je objednať si firmu, ktorá tieto potrebné záležitosti vybaví za vás.

Kto zruší moju firmu?

Likvidátorom je fyzická osoba, na ktorú prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu v rozsahu obmedzenom na likvidáciu spoločnosti. Musí ísť samozrejme o osobu, ktorá je spôsobilá k právnym úkonom.  Tento likvidátor alebo firma, ktorej ste celú túto činnosť zverili, musí vykonať množstvo činností ako je výmaz firmy, vykonanie mimoriadne účtovnej uzávierky, súpis aktív a pasív, predaj majetku, vysporiadanie veriteľov, rozdelenie likvidačného zisku a najhlavnejšie je vykonať výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Likvidácia s.r.o. alebo inej spoločnosti môže byť úspešný a bezproblémový proces, ak si vyberiete vhodného likvidátora. Treba si vybrať firmu, ktorá je v tejto činnosti skúsená a profesionálna. Okrem toho môžete vďaka odbornému prístupu vami vybranej firmy získať likvidačný zostatok, o ktorom ste možno ani nedúfali. Likvidátor sa postará o všetky potrebné činnosti, ktoré sú pri likvidácií firiem nevyhnutné.