BOZP nie je zbytočné

0
1872

Priznajme si, že mnohokrát pristupujú k pracovným podmienkam a ochranným prostriedkom ľahostajne nielen zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci. Podľa platnej legislatívy je zamestnávateľ povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia; bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a udržiavať ich v používateľnom či funkčnom stave, ako i dbať o ich riadne používanie. Kvalitné ochranné pomôcky a odevy môže zamestnávateľ pre zamestnancov zakúpiť napríklad na webe a-max.sk. Častým problémom je ale aj povaľovanie ochranných prilieb, okuliarov či rukavíc kade-tade po pracovisku, namiesto toho, aby sa nimi zamestnanci skutočne chránili.

Kedy máte nárok na pracovný odev a obuv

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo pracovná obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu. Medzi ochranné odevy patria monterky, rôzne bundy a vesty, reflexné oblečenie, ale aj čiapky, oblečenie do dažďa, do extrémneho chladu, na špeciálne účely a pod. Nielen pracovné odevy a obuv nájdete na a-max.sk, ale aj pracovné prilby, ochranné okuliare, chrániče sluchu, pracovné rukavice, respirátory, polomasky a všetko potrebné pre bezpečnú prácu.

Zamestnávateľ by mal zohľadňovať aj technický pokrok

Administratívne budovy ako lusk, ale keď vstúpite do dielne a výrobných hál, máte pocit akoby ste sa vrátili v čase? Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania, organizácie práce a prostriedkov. Medzi všeobecné zásady prevencie patrí aj prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku. Každý stroj má svoju životnosť a po jej uplynutí by sa mal takýto dlhodobý majetok obnoviť. Obnova strojov je síce finančne náročná, ale nové technické parametre môžu prispieť k úspore nákladov. Či už chcete modernejší kladkostroj, zdvíhaciu techniku, zváračky, stavebné náradie, stroje na opracovanie dreva alebo kovu, výhodné ponuky nájdete tiež v e-shope a-max.sk.

Ak máte zodpovedného zamestnávateľa, ktorý Vám poskytuje pracovnú odev, obuv a ochranné pomôcky, neodkladajte ich bokom, ale chráňte si svoje zdravie. Mnohokrát je to jediné, čo môže v kritickej situácií pomôcť. 

Zdroj: szk.sk

Foto: © [auremar] / Dollar Photo Club