Vzdelávanie zamestnancov cez e-learning

0
1295

V súčasnej dobe technologické novinky zasahujú do rôznych oblastí, pričom vzdelávanie nie je výnimkou. Aktuálne sa do popredia dostáva e-learning, ktorý by sa dal charakterizovať ako moderný vzdelávací proces používajúci informačné a komunikačné technológie k realizácii kurzov, prednášok a školení. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, ako prebieha vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom novodobých systémov.

Hoci sa e-learning využíva predovšetkým na vysokých školách a rôznych vzdelávacích inštitúciách na komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi, uplatnenie nachádza tiež pri organizovaní školiacich kurzov. Výpočtová technika a internet sú najdôležitejšou súčasťou celého procesu.

Plaťte za kvalitné vzdelávanie menej

V tejto oblasti pôsobí spoločnosť IMPLEMENT, ktorá pracuje na rovnomennom vzdelávacom systéme. Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti si môžete vypočítať približnú návratnosť investície do vzdelávania online. Ihneď si urobíte predstavu o tom, či sa vám online vzdelávanie pre vašich zamestnancov oplatí alebo nie.

LSM systém

Learning management systém (skratka LSM) je prepracovaný systém, ktorý slúži na realizáciu vzdelávania zamestnancov. Aké je využitie tohto systému? Ako organizácia môžete ľahko naplánovať a zorganizovať administráciu výučby kurzu. Použitie je úplne jednoduché a navyše vám autor systému poskytne poradenstvo. A tiež prispôsobí systém vašim podmienkam a požiadavkám.

LMS systém slúži k evidencii a správe zamestnancov či skupín zamestnancov, evidencii a správe kurzov či skupín kurzov, zostrojeniu zoznamu výukových kurzov, správe študijných plánov a materiálov a tiež môžete prostredníctvom systému hodnotiť vašich zamestnancov. Prostredníctvom pravidelných reportov zistíte, aký progres zamestnanci robia.

V neposlednom rade e-learning slúži na testovanie zamestnancov, takže žiadne papiere a ceruzky. Všetko prebieha cez moderný systém.

Autorské právo: wavebreakmediamicro / 123RF Reklamní fotografie