Kúpa garážovej brány, alebo aký vhodný pohon si zvoliť

0
1210

Voľbu dizajnu garážovej brány už máte za sebou, neviete však, ktorý spôsob otvárania si zvoliť? Hlavné je zamerať sa na kvalitu, až potom rozhoduje, či pôjde o automatický, alebo manuálny pohon? V súčasnosti dokážete nájsť niekoľko druhov garážových brán, avšak nie každá má vhodné obe riešenia. Napr. pre dvojkrídlovú bránu určenú pre objekty s obmedzeným vnútorným priestorom a minimálnym nadpražím či ostením je ideálne vybrať si klasické otváranie brán prostredníctvom kľučky.

Automatické otváranie

Automatické otváranie je v súčasnosti obľúbené pri novostavbách. Najviac sa montuje do brán, ktoré sú sekčné a výsuvné, hoci je to možné na takmer všetky typy. Prostredie, v ktorom sa priemyselné garážové brány používajú a ich bezpečnosť je pri automatických bránach dôležitá. Optimálna bezpečnosť sa musí zabezpečiť vždy, keď diaľkové ovládanie pracuje so systémom, ktorý po každom vlnovom pokyne vymení kód.

Elektrické pohony používajú na ochranu pred poškodením vozidla alebo zraneniu ľudí tlakovú poistku pri náraze na prekážku. Pri krátkych výpadkoch prúdu sa brána uvedie späť do pohybu z akejkoľvek polohy, v ktorej bola pred výpadkom. Ak dôjde k úplnému výpadku elektrickej energie sa pohon dá ľahko odblokovať a brána sa môže manuálne otvoriť a bezpečne uzatvoriť.

K moderným trendom patrí aj využívanie solárnej energie. Celé to funguje na tom, že pohon je napájaný z batérie, v ktorej sa kumuluje potrebná energia zo solárnych panelov umiestnených v exteriéri. Cenovo sa oplatí viac na miestach, kde nie je dostupný bežný prívod elektrickej energie. Takto je totiž lacnejší.

Manuálne otváranie

Využíva sa v prípadoch, ak sa garáž nachádza mimo vlastného pozemku a pre nedostupnosť nie je pripojená do elektrickej siete. Dvojkrídlové brány využívajú štandardný zámok, ktorý sa používa aj pri klasických dverách, pričom sa môže posilniť uzamykateľnou závorou, alebo dodatočným zamykaním s kladkou. Čo sa týka posuvných a výsuvných sekčných brán, do tela brány sa vloží zámok a na poslednú sekciu držiak. Takto sa brána zatvára a otvára.