Opäť je tu čas pre daňové priznanie

0
1873

Obdobie prvých troch mesiacov v roku sa pre podnikateľov spája s tradičným zvykom podávania daňových priznaní. Existujú takí, ktorí si priznanie podávajú dobrovoľne, pre získanie zaplatených daní, pre väčšinu je to však nutná povinnosť.

Každý občan, ktorý v minulom roku zarobil viac ako 1901,67 eur a jeho zamestnávateľ mu nerobí zaňho daňové priznanie, je povinný do konca marca podať daňové priznanie „online a daň zaplatiť, poprípade oznámiť daňovému úradu odklad daňového priznania.

Daňovému priznaniu sa môžu vyhnúť iba ľudia, ktorí mali za minulý rok príjem výhradne zo zamestnania, resp. závislej činnosti. Aj oni však potrebujú svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania daní, a to najneskôr do 16. februára.

Pokiaľ ste v minulom roku pracovali postupne, alebo súčasne pre niekoľkých zamestnávateľov, máte nárok na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého ste si uplatnili nezdaniteľnú čiastku základu dane. V prípade, ak ste si ju neuplatnili ani u jedného zamestnávateľa, môžete požiadať o zúčtovanie ktoréhokoľvek z nich.

Ak ste v minulom roku mali príjem iba z dohody alebo zamestnania o vykonaní práce, podávate daňové priznanie typu A, do ktorého uvádzate údaje od všetkých zamestnávateľov. Pre vyplnenie je potrebné ako prílohu priložiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré získate od všetkých zamestnávateľov, pre ktorých ste minulý rok pracovali.

Ľudia, ktorí mali príjem z prenájmu, alebo zo živností sú povinný podať daňové priznanie typu B, ktoré je trochu komplikovanejšie, pretože je určené pre rôzne druhy príjmov.

Pokiaľ ste ako zamestnanec za minulý rok zarobili menej, ako 1901,67 eur, oplatí sa vám podať si daňové priznanie sám, namiesto požiadania svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Takto vám totižto štát po podaní daňového priznania vráti všetky dane strhnuté zo mzdy, v opačnom prípade, kedy by ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania daní, vám daňový úrad peniaze naspäť nevráti.

Pokiaľ sa vám daňové priznanie zdá náročné, využite pomoc svojich známych, poprípade služby ako online daňové priznanie, ktoré vám ho pomôže vyplniť krok po kroku.