Čo je testovanie softvéru?

0
1027

V procese zabezpečovania správnej funkčnosti a bezpečnosti softvéru zohráva mimoriadne dôležitú úlohu jeho pravidelné testovanie počas vývoja i po každej aktualizácii. Čo si však možno predstaviť pod pojmom softvérové testovanie, aké druhy existujú a prečo je testovanie softvéru dôležité?

Testovanie softvéru predstavuje metódu porovnávania reálnych požiadaviek softvérového produktu s tými očakávanými a zabezpečovania bezchybnosti softvéru, resp. čo najmenšej chybovosti bez závažných chýb v softvéri, na webových stránkach či aplikáciách, mobilných aplikáciách, desktopových produktoch a hrách.

Cieľom softvérového testovania je nájsť a znížiť alebo eliminovať zistené chyby, nedostatky, prípadne doplniť chýbajúce požiadavky a minimalizovať výdavky, ktoré by spoločnosť musela vynaložiť v prípade riešenia problémov v neskoršom štádiu a neustálych aktualizácií. Testovanie web stránky – webu má za cieľ odhaliť rôzne chyby z pohľadu UX, UI, na rôznych zariadeniach v dizajne, obsahu alebo technickom spracovaní. Závisí od cieľov testovania.

Za softvérové testovanie zodpovedá software tester

Testovanie softvéru má na starosti IT tester, ktorý zabezpečuje plynulú prevádzku, funkčnosť a kontinuálne testovanie softvéru pre zaistenie kvality a bezpečnosti softvéru. Software testerom sa môže stať v podstate ktokoľvek so záujmom o testovanie, s analytickým myslením a dobrými komunikačnými schopnosťami. Zamestnanie IT tester si vyžaduje ovládanie programovacieho jazyka v závislosti od konkrétnej pozície, IT spoločnosti, projektu či zamerania, úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, znalosť cudzieho jazyka. Môžu sa hodiť aj základy SQL a XML.

Zároveň treba podotknúť, že ide o zamestnanie v IT vhodné pre začiatočníkov. Testerom sa totiž môže stať aj IT tester bez praxe a predchádzajúcich pracovných skúseností. IT tester junior si vystačí so znalosťou minimálne jedného programovacieho jazyka, ako Java, Python alebo C#, cudzieho jazyka a s chuťou učiť sa nové veci a technológie. Ak teda uvažujete o zamestnaní v oblasti testovania softvéru, webových stránok či aplikácií, nenechajte sa odradiť ani v prípade chýbajúcich skúseností.

Manuálne verzus automatizované testovanie softvéru

IT tester môže testy vykonávať manuálne alebo automatizovane, a to v závislosti od jeho zamerania a pracovnej pozície. IT tester konzultant pre manuálne testovanie vlastnoručne prechádza a kontroluje kód, hľadá nové chyby, nedostatky, dizajnové prešľapy či rôzne problémy v aplikácii a následne ich reportuje. Takéto testovanie je však časovo náročné, nepresné a nespoľahlivé, keďže tester môže veľmi ľahko chybu prehliadnuť. Nie je vhodné na regresné testovanie pred vydaním do produkcie a po každom update a je pomerne nákladné.

Prečo je testovanie softvéru a webu dôležité

Na druhej strane, tester automatizovaného testovania vytvára, programuje a spravuje aplikáciu, ktorá zaňho vykonáva testovanie rýchlo, spoľahlivo a presne. Na rozdiel od manuálneho testovania je automatizované testovanie vhodné aj na regresné testy. Nevýhodou sú však vyššie vstupné náklady pred prvým testom, potreba údržby aplikácie, neschopnosť nájsť nové chyby a nutnosť ovládania programovania. Vyššie požiadavky na IT testera pre automatizované testovanie sa však odrážajú na výške jeho platu, ktorý je v porovnaní s mzdou testera manuálneho testovania značne väčší uvádza portál platy.sk. Zatiaľ čo v niektorých zamestnaniach vykonávajú manuálne a automatizované testovanie dve rozdielne osoby, inde ich môže pokojne realizovať jeden zamestnanec pre zefektívnenie svojej práce.

Testovanie softvéru a kontrola kvality

Cieľom každého softvéru by malo byť poskytnúť svojim klientom čo najlepší používateľský zážitok založený na bezproblémovom a intuitívnom používaní a splnení ich očakávaní. V súvislosti s procesom testovania softvéru preto nemožno zabudnúť na zaistenie kvality softvéru, z angl. quality assurance (QA). Software quality assurance (SQA) testing alebo zabezpečenie kvality softvéru zaisťuje, že používateľská skúsenosť s webom či softvérom je odskúšaná a správne spustená ešte pred tým, ako sa dostane do rúk samotnému používateľovi.

QA tester zabezpečenia kvality alebo QC testery kontroly kvality tak testujú softvér, webové stránky či aplikácie už počas ich vývoja, aby predišli a prípadne odstránili nájdené chyby a zaistili bezpečnosť a funkčnosť softvéru. Tá je z používateľského hľadiska rozhodujúca, pretože ak používateľ natrafí na produkt, ktorý nefunguje tak, ako by mal, prechádza ku konkurencii a jeho opätovné získanie je už mimoriadne náročné.

Požiadavky pre pozíciu QA tester

V posledných rokoch rastie nielen dopyt po softvérových developeroch, ale aj kvalitných testeroch v dôsledku zvyšujúcej sa dôležitosti používateľskej skúsenosti. QA tester potrebuje k svojmu zamestnaniu porozumieť softvéru, jeho fungovaniu a vývoju, schopnosť riešiť a priorizovať problémy na základe ich dôležitosti, disciplínu rovnako ako veľkú trpezlivosť z dôvodu opakujúcej sa rutinnej práce a dobré komunikačné schopnosti pre vytvorenie produktu, ktorý čo možno najviac odpovedá požiadavkám klienta. Veľkou výhodou pri práci QA testera sú aj základy programovania. Vďaka nim bude totiž schopný nielen nájsť chyby a nedostatky v softvéri, ale tiež zistiť ich príčinu a možné spôsoby odstránenia chyby následne odkomunikovať s developerským tímom, čím zefektívni celý proces testovania.

Pravidelné testovanie softvéru a kontrola kvality softvéru sú nevyhnutné pre zabezpečenie čo najlepšej používateľskej skúsenosti s daným produktom, a tým aj spokojnosti klienta, a zachovanie dobrého mena spoločnosti. Požiadavky pre prácu testera pritom nie sú príliš náročné, takže pokiaľ sa zaujímate o túto oblasť, na trhu práce nájdete množstvo pracovných ponúk pre IT testerov.