Súkromné vysoké: Kvalitnejšie štúdium či kúpený diplom?

0
1147

Na Slovensku stále panuje presvedčenie, že priplatiť si za vysokoškolské štúdium je vlastne zbytočné. Respektíve, že sa k tomu uchyľujú iba tí, ktorí inak vyštudovať nedokážu.

Je to však skutočne tak? Naozaj je pri rozhodovaní, kam na vysokú školu podstatné iba to, či ide o vysokú štátnu alebo súkromnú?

Vysokoškolské štúdium, čo má kvalitu

Pritom v zahraničí je to celkom naopak. Všetko, za čo si priplatíme, je logicky kvalitnejšie a cennejšie. Aj štúdium na takej škole. Veď si len zoberte, skutočne si akosi prirodzene vážime viac to, čo nás stojí nemalé úsilie, aj financie navyše. A celkom oprávnene za svoj vyšší vklad očakávame vyšší zisk. Čo tak aj býva. Aspoň na tých skutočne kvalitných súkromných vysokých školách, kam rozhodne patrí aj Vysoká škola Sládkovičovo či Paneurópska vysoká škola. Lebo za ten pomerne dlhý čas, čo sme považovali súkromné školstvo, a niekedy aj oprávnene, za to menej kvalitné, ktoré je iba pre horných desaťtisíc alebo všetkých tých, ktorým sa nechce študovať a chcú si iba kúpiť diplom, sa veci a situácia na poli vysokých škôl na Slovensku značne posunuli. A zmenili k lepšiemu. Minimálne súkromné vysokoškolské štúdium sa skvalitnilo určite.

Verejné verzus súkromné univerzity: Kto vyhráva?

Odsudzovať súkromné vysoké školy len tak, z princípu sa dnes už nevypláca. Pretože mnohé, aj tie vyššie spomenuté, sa na rozdiel od mnohých verejných vysokých škôl za posledné roky významne posunuli vpred. Narástli kvalitatívne aj kvantitatívne, čo sa odzrkadlilo na počtoch ich študentov. Táto rovnica je celkom jednoduchá a vidieť za ňou možno práve toľko zatracované platené štúdium. Pretože tam, kde sú peniaze, rastie aj kvalita. Škola môže zabezpečiť lepšie vyučovacie prostredie, čo zahŕňa aj špičkových pedagógov a celkovo komplexnejšiu kvalitu výučby.

Naopak, v školstve štátnom to akosi viazne. Chýbajú financie, podpora od štátu, čo zapríčiňuje klesajúcu kvalitu výučby aj celkovej prestíže našich škôl. Mať vysokú, získať diplom či napísať záverečnú prácu sa tak čoraz častejšie doslova bagatelizuje. Mnohí študenti v snahe ušetriť čas aj námahu siahajú po rôznych pomôckach, stiahnu si voľne dostupný vzor bakalárskej práce či iné materiály a aj vďaka tomu doštudujú bez väčších problémov.

Realita po škole, hoci aj s diplomom, je však najlepším zrkadlom. Prax ukázala, že sa uplatnia iba tí najšikovnejší, bez ohľadu na to, či študovali na súkromnej alebo verejnej vysokej. A skutočne sa nedá povedať, že by tých šikovných z radov súkromných vysokých škôl bolo menej. Skôr naopak.