Konzekutívne verzus simultánne tlmočenie

0
1611

Ste biznismen, majiteľ veľkej spoločnosti, manažér alebo jednoducho niekto, kto prichádza do styku s cudzincami? Možno ste aj jazykovo zdatný, no občas predsa príde situácia, kedy musíte expresne riešiť vzniknutú bariéru. Stáva sa, že klient neovláda jazyk, ktorý je pre firmu hračkou, alebo sa musíte zúčastniť konferencie, ktorá bude vedená v neznámej reči. Robí Vám problém odborná terminológia? Každopádne, každému sa môže občas hodiť služba profesionálneho tlmočníka. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme predstaviť spoločnosť ASPENA, pre ktorú je tlmočenie a preklad hlavnou činnosťou. Môžete teda počítať s profesionalitou na tej najvyššej úrovni, ale aj s dynamikou, flexibilitou a ústretovým prístupom. V tomto článku sa dozviete nielen viac o tomto partnerovi, ale skúsime si podrobnejšie rozobrať aj dva základné druhy tlmočenia, ktoré vie svojím klientom ponúknuť.

Prekonávanie prekážok

Podstatou tlmočenia je prevod verbálneho prejavu zo zdrojového jazyka do cieľového. ASPENA vie zabezpečiť  súdne, konzekutívne a simultánne tlmočenie. Poslednými dvoma sa budeme bližšie zaoberať. Pri všetkých typoch sa ale kladie dôraz na odbornosť, profesionalitu, skúsenosti a dôslednú prípravu. Tlmočník pomáha klientovi prekonať akékoľvek prekážky, ktoré by sa pri prekonávaní jazykovej a kultúrnej bariéry mohli naskytnúť. Ide o skutočne kvalitný proces na najvyššej štátnej úrovni. Je možné objednať si tiež tlmočenie po telefóne, v mnohých jazykových kombináciách a v horúcich termínoch. Experti tejto spoločnosti sú k dispozícií aj pre zahraničné akcie. Keďže pri zabezpečovaní profesionálneho tlmočenia nejde iba o kvalitného tlmočníka, ASPENA sa postará o zorganizovanie celého projektu. Schopnosti spoločnosti sú podložené úspešným dokončením viacerých objednávok pre mnohé nadnárodne organizácie.

Konzekutívne tlmočenie – prevod prejavu po častiach

Konzekutívne tlmočenie sa zvykne nazývať aj následné. Predstavuje totiž prevod ústneho prejavu po častiach. Rečník robí vo svojom prednese pauzy, aby prenechal priestor tlmočníkovi. Tento spôsob sa zvykne využívať na rôznych školeniach, obchodných rokovaniach a prednáškach s menším počtom účastníkov. Javí sa tiež ako vhodné riešenie pre medzinárodné a veľké tlačové konferencie, kde je nutné tlmočiť do viacerých jazykov. Špeciálnym typom konzekutívneho tlmočenia je tzv. vysoká konzekutíva, kedy rečník i tlmočník rozprávajú v určitých časových intervaloch. Kým prednášajúci rozpráva, prekladateľ si robí poznámky. Keď dostane priestor, pretlmočí prejav do cieľového jazyka. Tento typ sa využíva pri dôležitých štátnych akciách na vysokej úrovni.

Simultánne tlmočenie – súbežné tlmočenie

Tlmočenie prejavu súčasne s prednášajúcim sa nazýva simultánne tlmočenie. Stretnúť sa s ním môžete na prednáškach, konferenciách a prezentáciách s väčším počtom účastníkov. Pridelení tlmočníci sa nachádzajú v tlmočníckych kabínkach, odkiaľ tlmočia prejav do rôznych jazykov. Účastníci si môžu zvoliť, ktorý je pre nich najvhodnejší. Tento druh tlmočenia sa zvykne realizovať aj bez tlmočníckej techniky, a teda šeptaním do ucha zákazníka (metóda šušotáže). Ak sa však rozhodnete využiť aj špeciálnu techniku, spoločnosť ASPENA vie zabezpečiť všetko pre bezproblémový priebeh tlmočenia (prenos signálu, jazykové kanály vrátane dvojdielnej kabínky, slúchadlá, mikrofóny, pomôcky a doplnky).

Dovoľujeme si tvrdiť, keď už sa rozhodnete využiť služby tlmočenia, že ASPENA nemá na Slovensku konkurenciu.

Foto: © [Minerva Studio] / Dollar Photo Club