Lokalizácia PC hier

0
2466

Určite nám dáte za pravdu, že lokalizácia (preklad s kultúrnou nadstavbou) je nielen špecifický proces, no tiež veľmi precízna a zodpovedná úloha. Pokiaľ však ide o lokalizáciu počítačovej hry, môže to byť aj celkom zábavné. Obsah hry treba prispôsobiť danostiam krajiny, do ktorej bude hra distribuovaná. Text pritom nesmie pôsobiť ako preklad originálu, ale musí budiť dojem pôvodnosti. Lokalizácia PC hier obsahuje okrem samotného prekladu aj množstvo ďalších komplexných činností. Viac však už v nasledujúcich riadkoch.

Technické a lingvistické procesy

Na úvod lokalizácie počítačovej hry je nutné previesť analýzu vnútornej architektúry produkty a následne vyťažiť vhodný text na preklad. Ten sa zhodnotí aj za účelom zjednotenia terminológie a štýlu prekladu. Špeciálny tím prevedie tvorbu a revíziu základnej terminológie s ohľadom na predchádzajúce verzie produktov a lokálne jazykové trendy. Je tiež dôležité správne odhadnúť dĺžku textu a veľkosti ovládacích prvkov v aplikácii, aby bola čitateľnosť a prehľadnosť lokalizovaného produktu na výbornej úrovni. V závere prichádza na rad konečné testovanie lokalizovaných verzií produktu a porovnávanie funkčnosti so základnou verziou. Nie zriedka je nutné preložiť tiež manuál a ostatnú dokumentáciu k produktu.

Špecifické požiadavky

Prekladatelia, ktorí sa orientujú na herný priemysel, musia vynikať znalosťami v špecifickej terminológii a vyžaduje sa tiež expresné zorientovanie v prostredí, ktoré sa v hre používa. Očakáva sa lokalizácia na tej najvyššej úrovni. Hry vychádzajú vo väčšine prípadov z osobitej definície prostredia, ktoré je vybudované a neraz i popísané v rozsiahlom literárnom diele. Je nutné, aby sa pravidlá, štýl a terminológia pôvodného diela zachovali. Iba tak môže počítačová hra zaznamenať na lokálnom trhu úspech.

Prekladatelia ako aktívni hráči

Profesionálne prekladateľské agentúry spolupracujú so širokou skupinou prekladateľov v odbore herného priemyslu, ktorí sú zvyčajne aj aktívnymi hráčmi, fanúšikmi PC hier, prípadne čitateľmi herných titulov a sprievodnej literatúry. Takíto členovia sú významným prínosom, pretože vďaka nim sa dokáže efektívnejšie zhodnotiť dopad hry na hráčsku komunitu, no tiež zabezpečiť ideálne riešenie prekladu a lokalizácie PC hier.

O čom sa nevie

Niekto by si mohol myslieť, že preklad počítačovej hry nemusí byť až taký zložitý. Treba si ale uvedomiť, že hry obsahujú množstvo textu, o ktorom nemusí bežný užívateľ vôbec vedieť. Pokiaľ by sa ale nepreložil, určite by si to všimol. Niektoré hry využívajú kombinovanie textov, čo znamená i to, že niektoré spojenia môžu byť použité viackrát, ale v inom zmysle. Rozsah textu sa tým môže navýšiť, čo zaberie množstvo času, no môže sa to odraziť i na pracovnom eláne. Prekladateľ musí byť preto trpezlivý a precízny.

Nie všetky hry je možné prekladať iba tak, kedy sa nám zachce a kýmkoľvek. Je nutné získať patričné povolenia na preklad a ďalšiu distribúciu. Kvalitné agentúry majú podchytený aj tento problém. Dôležitou súčasťou prekladu je tiež diakritika, pretože môže úplne zmeniť význam. Podaktorí amatérski prekladatelia na ňu však permanentne zabúdajú. V neprofesionálnych prekladoch hier sa stretávame aj so skutočne nezmyselnými prekladmi, kedy sa napríklad s „kríža s Kristom“ stane „kryštálová križovatka“ a podobne. Podobné hlúposti môžu úplne zmeniť zmysel a podstatu hry. Pokiaľ chcete naozaj kvalitný preklad, radšej sa obráťte ihneď na špecialistov. Takých nájdete napríklad aj v agentúra Aspena.sk.

Najúspešnejšie česko-slovenské PC hry

Svojho času si získala obrovskú pozornosť hra vytvorená podľa úspešného filmu štúdia Pixar, ktorý sa do našich pamätí zapísal aj ako Rodinka Úžasných. Išlo o skutočný unikát, pretože hra vyšla v kompletnej a vysoko profesionálnej slovenskej verzii. Dokonca ju nadabovali tí istí herci, ktorí prepožičali hlas filmovým postavičkám. Z českej produkcie môžeme zase spomenúť Machinarium, ktoré sa vďaka roztomilému spracovaniu a jednoduchému príbehu javí ako ideálna hra pre deti. Okrem toho to bola napríklad aj stará známa Mafia, prípadne vydarená tenisová hra Top Spin. Komerčný úspech zaznamenala tiež Botanicula. Milovníci PC hier by možno vedeli vymenovať mnoho ďalších, pričom vývoj stále narastá a je zjavné, že aj česko-slovenský herný priemysel má svetu čo ponúknuť.

 

Foto: © [georgejmclittle] / Dollar Photo Club