Technické potápanie: Ako s ním začať a ako sa naň pripraviť?

0
330
Technické potápanie: Ako s ním začať a ako sa naň pripraviť?
Technické potápanie: Ako s ním začať a ako sa naň pripraviť?

Technické potápanie ponúka fascinujúcu perspektívu podvodného sveta, ktorý zaujíma mnohých dobrodruhov a milovníkov vodných hlbín. Od prieskumu vrakov lodí po prehliadku podmorských jaskýň, technické potápanie je oveľa viac než len rekreáciou pod hladinou.

Či už ste skúsený potápač, ktorý sa chce posunúť na novú úroveň a prebádať najlepšie lokality na potápanie v Európe, alebo len zvedavý čitateľ, tento článok vám poskytne náhľad do sveta technického potápania.

Čo je to technické potápanie?

Technické potápanie je odvetvím potápania, ktoré posúva rekreačné potápanie na vyšší level. Okrem väčších skúseností, tréningu a vzdelania vyžaduje aj použitie zložitejšieho alebo špecializovaného vybavenia.

Vznik technického potápania

Termín technické potápanie sa pripisuje Michaelovi Mendunovi, ktorý bol redaktorom časopisu aquaCorps Journal. Pojem technické potápanie možno vystopovať k prvému číslu tohto časopisu zo začiatku roku 1990 s názvom „High-Tech“ Diving od Billa Hamiltona, ktorý popísal súčasný stav rekreačného potápania nad rámec všeobecne akceptovaných limitov.

V tom čase amatérski potápači skúmali fyziologické limity vzduchového potápania a zároveň skúmali potápačské prostredie a hľadali spôsoby, ako tieto limity predĺžiť. Napriek tomu, že vojenské a komerčné potápačské komunity mali veľké rozpočty, rozsiahlu infraštruktúru a riadené potápačské operácie, amatérska potápačská komunita bola viac ochotná skúšať spôsobom pokus-omyl.

V dôsledku toho došlo v prvých rokoch k relatívne veľkému počtu smrteľných incidentov, kým sa začal objavovať primerane spoľahlivý súbor prevádzkových postupov a noriem.

Vďaka motivácií rozšíriť hĺbku a rozsah vytrvalosti rekreačného potápania, ktorá bola u vojenských a komerčných potápačov poháňaná hlavne operačnými potrebami a u amatérskych potápačov poháňaná túžbou preskúmať inak nedostupné miesta, sa technické potápanie posunulo na úroveň, na ktorej je dnes.

Technické vs. rekreačné potápanie

Neexistujú presné smernice, ktoré by hranicu medzi rekreačným a technickým potápaním nakreslili. Vo všeobecnosti je však hranica definovaná nasledujúcimi faktormi.

Dýchací plyn

Technické potápanie využíva vo zvýšenej miere dýchacie plyny odlišujúce sa svojim zložením od zloženia atmosférického vzduchu. Najčastejšie sa používajú zmesi zvané nitrox, trimix alebo sa používa čistý kyslík.

Dekompresia

Zníženie okolitého tlaku počas výstupu z hĺbky sa nazýva dekompresia. Je to tiež proces eliminácie plynov z tela potápača, ku ktorému dochádza počas výstupu, prevažne počas prestávok vo výstupe známych ako dekompresné zastávky.

Potápač, ktorý pri voľnom potápaní alebo šnorchlovaní dýcha iba plyn pri atmosférickom tlaku, sa zvyčajne nemusí dekompresovať. Technickí potápači však často prekračujú bezdekompresné obmedzenia rekreačného potápania, takže pri výstupe z hĺbky musia dodržiavať dekompresné zastávky.

TIP: Viete, čo je to dekompresná choroba?

Prístup k hladine

Pri technickom potápaní je tiež časté, že potápači prenikajú do priestorov, ktoré neumožňujú priamy výstup na hladinu v prípade potreby alebo stavu núdze. Ide napríklad o vrakové alebo jaskynné potápanie.

Vybavenie na technické potápanie

Ochrana pred okolitým prostredím

Pri technickom potápaní sú potápači vystavení predĺženej expozícií vodnému prostrediu. Najmä z dôvodu ochrany pred chladom, je preto dôležité použitie suchého potápačského obleku.

Z dôvodu pomerne vysokej tepelnej vodivosti vzduchu sa suchý oblek plní počas ponoru inými plynmi, najčastejšie argónom alebo výnimočne aj oxidom uhličitým (alebo ich zmesou).

Moderné potápačské obleky možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  • obleky podliehajúce zmene tlaku – napríklad mokré obleky, polosuché obleky, suché obleky
  • obleky nepodliehajúce zmene tlaku (atmosferické neopr. obleky) – pevné obleky, v ktorých sa aj v hĺbke udržiava atmosférický tlak (jednomiestna ponorka, skafander)

Suchý oblek

Nie každý oblek na potápanie je neoprén. Tak je to aj u suchého potápačského obleku, ktorý nie je vyrobený z neoprénovej peny.

Stena suchého obleku je tenká, zložená z pevnej tkaniny, ktorá je z vnútornej strany potiahnutá gumovou vrstvou, aby sa zabezpečila nepremokavosť. Suchý oblek je navrhnutý tak, aby udržal telo, v čo najväčšom suchu.

Mohlo by sa hodiť: Prečítajte si viac o neopréne, pre lepší prehľad o potápačskom vybavení.

Neoprén polosuchý

Ide o klasický “mokrý” neoprén, ktorý má vo svojom zložení vodonepriepustnú alebo len slabo priepustnú vrstvu. Tento typ neoprénu má lepšie izolačné vlastnosti ako bežný (zvyčajne lacnejší) neoprén.

Dýchací prístroj

Keďže technickí potápači potrebujú väčšiu zásobu dýchacieho plynu, používajú dve a viac potápačských tlakových fliaš s jedným, alebo viacerými dýchacími plynmi. Väčší počet tlakových fliaš si zároveň vyžaduje použitie viacerých potápačských dýchacích regulátorov, ktoré ešte bývajú na kľúčovom zdroji dýchacieho plynu zdvojené pre prípad zlyhania.

Dýchacie regulátory slúžia na reguláciu tlaku dýchacieho plynu pri potápaní. Zvyčajne sa rozdeľujú na membránové a piestikové.

Pri potápaní si dajte pozor

Technické potápanie prináša úžasné dobrodružstvá, ale zároveň si vyžaduje maximálnu zodpovednosť a dôslednú prípravu. Tu je zoznam dôležitých aspektov, na ktoré si treba pri technickom potápaní dávať pozor:

  • Zdravotný stav – pred začatím technického potápania je dôležité absolvovať lekársku prehliadku a uistiť sa, že ste v dobrom zdravotnom stave.
  • Vybavenie – technické potápanie si vyžaduje špecifické vybavenie, ako je suchý oblek, dýchací prístroj, tlakové fľaše, potápačský počítač s dekompresným softvérom, záložné svetlo a signalizačné zariadenie.
  • Plánovanie – detailné plánovanie ponoru je pri technickom potápaní kľúčové. Je dôležité, aby ste okrem iného zvážili hĺbku a dĺžku ponoru, dekompresné zastávky, plánovanú spotrebu plynu, potenciálne riziká a núdzové scenáre
  • Výcvik – absolvovanie kurzu technického potápania je absolútne nevyhnutné. Kurzy vám poskytnú teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pre bezpečné technické potápanie. Je dôležité vybrať si renomovanú potápačskú inštitúciu a inštruktora s bohatými skúsenosťami v oblasti technického potápania.
  • Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel – pri technickom potápaní je dôležité striktne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá a postupy. Rešpektujte svoje limity a nepreceňujte svoje sily

Toho, čo by ste mali vedieť o potápaní, než sa doňho pustíte, je naozaj veľa. Okrem vyššie spomenutých bodov je veľmi dôležité aj neustále vzdelávanie a rozvíjanie svojich znalosti a zručnosti v oblasti technického potápania, zúčastňovanie sa na potápačských workshopoch a seminároch a komunikácia s ostatnými technickými potápačmi a zdieľanie skúseností.

Záver

Technické potápanie ponúka dobrodružstvo, výzvy a príležitosť posunúť svoje potápačské zručnosti na novú úroveň.

Nezabúdajte však, že nie je pre každého. Vyžaduje si maximálnu zodpovednosť, dôkladnú prípravu a neustále vzdelávanie. Ak ste odhodlaní a ochotní investovať čas a úsilie, môžete sa tešiť na úžasné zážitky a dobrodružstvá pod vodou.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Autorka: Natália Várošová, SEO copywriterka