5 rád pre údržbu záhradného jazierka počas zimy

0
3405

Záhradné jazierko musí byť na zimu riadne pripravené. Či už sú to rastliny alebo ryby, ktoré v ňom chováte, nízke teploty im môžu ublížiť. Preto je potrebné, aby ste vaše jazierko na zimu riadne pripravili.

S príchodom zimy a poklesom teplôt je potrebné zabezpečiť, aby rastliny a ryby vo vašom jazierku prežili zimu bez úhony. Ak ste to už medzičasom neurobili, je niekoľko dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť pre zabezpečenie bezpečného a primerane pohodlného zimného času Vašim rybám a rastlinám v jazierku.

1. Vyčistite jazierko

Ako prvú vec, ktorú je potrebné urobiť je dôkladne vyčistiť záhradné jazierko. Odstráňte odumreté rastliny, napadané listy, konáre, riasy a iný biologický odpad. Odumretý biologický odpad tvorí pri hnití amoniak a plyny, ktoré môžu pri vysokej koncentrácii spôsobiť úhyn rýb.

Pri odstraňovaní odpadu dajte pozor, aby ste nedopatrením nepoškodili existujúce vodné rastliny, ktoré zimu dokážu prežiť.

Ideálne môžete jazierko aj zakryť, aby doň počas zimného obdobia nepadali listy, konáre a iná špina. Prekrytie vám zároveň zjednoduší prípravu jazierka na jarnú sezónu.

2. Postarajte sa o rastliny

Rastliny v jazierku presuňte do hlbšej vody, aspoň pol metra pod hladinu. Ideálne však ešte hlbšie, ak to vaše jazierko dovoľuje. Takto zabezpečíte, aby cez zimu nezamrzli.

Ak nechávate jazierko zamrznúť celé v prípade dlhodobých teplôt pod bodom mrazu, potom je potrebné rastliny z jazierka vybrať a prezimovať ich v interiéri pri vyšších teplotách.

Ak rastliny vyberiete, nezabudnite im počas zimy dodávať dostatok vlahy, aby nevyschli. Rastlinky je možné takto uskladniť v črepníkoch alebo igelitových sáčkoch s vhodným substrátom.

3. Vyčistite filtračný systém

Dôležitá vec – dôkladne vyčistite filtračný systém. Ak je to možné, presuňte filter bližšie k hladine. Takto bude viac víriť vodu a jazierko tým pádom tak ľahko nezamrzne a zároveň sa minimalizuje premiešavanie studenej vody pri hladine s teplejšou vodou na dne jazierka. Takto budú mať ryby pri dne stabilnejšie podmienky.

Ak sa nachádzate v oblastiach, v ktorých býva zima tuhšia, je rozumné zvážiť odstránenie filtra z jazierka, aby sa v prípade zamrznutia vody filter nepoškodil.

4. Zabezpečte, aby jazierko celkom nezamrzlo

Ak chováte v jazierku ryby, napríklad koi kapre, je dôležité, aby malo jazierko miesta, ktoré sú dostatočne hlboké na to, aby voda v nich nezamrzla nikdy počas celej zimy. Toto je totiž miesto, kde bude teplota vody dostatočne vysoká, aby v nej ryby mohli bez problémov zimu prežiť.

V prípade, že sa teploty dlhodobo nachádzajú pod bodom mrazu a hrozí úplné zamrznutie hladiny vody v jazierku, použite rozmrazovacie plaváky, aby aspoň časť hladiny ostala nezamrznutá a mohli cez ňu odchádzať toxické plyny z vody.

Ako alternatíva je možnosť zariadenia na ohrev vody pre záhradné jazierka. Toto je však nákladnejšia možnosť, nakoľko prietokové ohrievače spotrebujú pomerne dosť elektrickej energie.

5. Kŕmte ryby menej

Počas zimy redukujte množstvo krmiva pre ryby s klesajúcou teplotou. Ak teplota klesne pod 10 °C, prestaňte ryby kŕmiť úplne. Inak budú produkovať viac odpadu, než sú schopné rastliny v jazierku spotrebovať.

Ryby sú počas zimy v mierne hybernovanom stave, počas ktorého sa im spomaľuje metabolizmus a nepotrebujú toľko stravy, ako počas teplejších období roka, a menej krmiva im umožní bez problémov zimu prežiť bez ujmy na zdraví.

Zhrnutie

Pri dodržaní týchto základných zásad by záhradné jazierka a rastliny a ryby v nich mali prežiť zimné mesiace a nízke teploty bez problémov. A vy si budete môcť užiť pokojné chvíle pri krbe s pocitom, že ste sa o všetko riadne postarali a tešiť sa na jarnú sezónu.