Na aké výdavky sa pripraviť pri zakladaní spoločnosti?

0
486
Na aké výdavky sa pripraviť pri zakladaní spoločnosti?
Na aké výdavky sa pripraviť pri zakladaní spoločnosti?

Založenie vlastnej spoločnosti je vzrušujúci krok pre každého nádejného podnikateľa. Avšak okrem nadšenia a očakávaní je dôležité myslieť aj na praktickú stránku veci, a to sú výdavky, ktoré so založením podnikania súvisia. Aké základné výdavky vás čakajú pri zakladaní s.r.o.?

Výdavky na založenie s.r.o.

V úvode musíme spomenúť, že založenie s.r.o. nemusí byť komplikované a zdĺhavé. Stačí, aby ste sa spoľahli na firmy, ktoré spoločnosti zakladajú alebo predávajú už založené ready made s.r.o.. Tieto spoločnosti ponúkajú aj rôzne doplnkové služby, ktoré vám uľahčia rozbeh podnikania a sú istotou, že sa vyhnete začiatočníckym chybám. Ako založiť sro už nie je otázkou, ktorá by vás musela trápiť – jednoducho predajte založenie do rúk odborníkov.

Založenie s.r.o. sa spája s výdavkami spojenými s poplatkami za založenie a zápisom do obchodného registra:

  • Správny poplatok za zápis do obchodného registra: pre typ spoločnosti s.r.o. je od apríla 2024 v sume 220 €
  • Poplatok za overenie podpisov: poplatok za overenie podpisov na zakladateľskej listine u notára
  • Tlačivo živnostenského oprávnenia: poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade.
  • Poplatky za jednotlivé živnosti: závisí od typu živnosti, cena platí pre jeden zapísaný predmet živnosti – voľné živnosti 7 €, viazané a remeselné 22 € (online podanie žiadosti – voľné živnosti zdarma a viazané alebo remeselné 11 €).
  • Vklad do základného imania: minimálna výška základného imania pre s.r.o. je 5 000 €

Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. cez firmu, kompletná cena balíčka je oveľa výhodnejšia ako platba za všetky služby zvlášť.

Náklady spojené s prevádzkou spoločnosti

Ak budete potrebovať prenajať kanceláriu alebo prevádzku, počítajte s mesačným nájomným a s depozitom. Možnosťou je využívať služby virtuálnej kancelárie – platíte len vtedy, keď priestory reálne využijete.

Čakajú vás tiež náklady na zariadenie a vybavenie kancelárie, prevádzky či výrobných priestorov. V prípade virtuálnej kancelárie máte v cene aj vybavenie a jeho využívanie. Pripraviť si však musíte peniaze na tvorbu webovej stránky, prípadne na vytvorenie profilov na sociálnych sieťach a marketingové aktivity.

Iné bežné prevádzkové výdavky

Náklady na elektrinu, plyn, vodu a internet. Náklady na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní. Náklady na materiály a tovar, ktoré súvisia s vašou podnikateľskou činnosťou. Výdavky za externé služby ako účtovníctvo, právne služby, marketingové služby. Platiť musíte aj štátu – daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne.

Auto: Gabriela Kudláčová