Ako triediť odpad na Slovensku

0
1116
Ako triediť odpad na Slovensku

Triedenie odpadu je dôležitá činnosť, ktorá pomáha chrániť životné prostredie a zvyšuje efektívnosť spracovania odpadu. Systém triedeného zberu na Slovensku je však niekedy zložitý a nie jednotný, preto je potrebné sa o ňom informovať.

Systém triedenia odpadu

Každá obec a mesto na Slovensku má nastavený vlastný systém triedenia odpadu. Mestá v bytových domoch najčastejšie využívajú kontajnerové stojiská s 1 100 litrovými nádobami, zatiaľ čo rodinné domy zväčša využívajú 120 litrové nádoby alebo vrecový zber.

Je dôležité vždy sledovať označenia na kontajneroch. Plasty, nápojové kartóny a kovy sa niekde zbierajú samostatne, niekde do dvoch či dokonca do jedného kontajnera alebo do vriec.

Farebné rozlíšenie kontajnerov

Farebné rozlíšenie kontajnerov je jedným zo spôsobov, ako pomôcť ľuďom lepšie triediť odpad. Farba kontajneru často naznačuje, aký typ odpadu sa doňho má zbierať. Napríklad modré kontajnery môžu byť určené pre papier, žlté pre plasty a tak ďalej. Presné farebné rozlíšenie však môže byť rôzne v rôznych obciach a mestách.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac o triedení odpadov, môžete si na portáli akotriedit.sk pozrieť alebo stiahnuť informačný leták s základnými pravidlami triedenia odpadov. Pre tých, ktorí chcú vedieť ešte viac, je k dispozícii najpodrobnejšia príručka o triedení odpadov, ktorá sa volá Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Ak chcete vedieť viac o tom, ako triediť odpad , môžete navštíviť túto stránku.

Všetky informácie o triedenom zbere musí obec zverejňovať vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo na internetovej stránke obce. Tieto informácie môžete získať aj od zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo vašej obci.

Záver

Triedenie odpadu je dôležitou súčasťou starostlivosti o životné prostredie. Aj keď systém triedenia na Slovensku nie je vždy jednoduchý, existujú nástroje a zdroje, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť, ako správne triediť odpad. Buďme zodpovední a pomôžme chrániť našu planétu tým, že budeme odpad správne triediť.