Dobrovoľná registrácia DPH: Čo všetko to obnáša?

0
4469

Máte za sebou úspešné založenie s.r.o.? Možno teda zvažujete aj  žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH. Túto žiadosť podávajú zväčša podnikatelia za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti, ak väčšina vstupov je od dodávateľov, ktorí sú tiež platcami DPH, prípadne z dôvodu zníženia finančných prostriedkov viazaných v majetku alebo zásobách.

Aké doklady a dokumenty je potrebné predložiť pri danej žiadosti príslušnému Daňovému úradu?

  • žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty a dotazník
  • kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu
  • kópiu výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky
  • podnikateľský zámer
  • rôzne doklady potvrdzujúce vykonávanie ekonomickej činnosti – faktúry, zmluvy, dohody

Tiež je potrebné si byť vedomý skutočnosti, že ak vám príslušný úrad vašu žiadosť o registráciu k DPH zamietne, nie je možné sa voči jeho rozhodnutiu odvolať. Pozrime sa preto ešte raz, trochu bližšie na jednotlivé dokumenty:

  • Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty a dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty– tu podnikateľ uvádza informácie napr. o vlastníckom vzťahu k nehnuteľnosti, kde jeho firma sídli, príp. podniká, ďalej druh tovaru alebo názov služieb, ktoré budú predmetom jeho podnikateľskej činnosti, tiež predpokladaný obrat na obdobie 3 a 12 mesiacov, počet zamestnancov jeho firmy alebo informáciu o tom, či mu vedie účtovníctvo interný zamestnanec alebo externý pracovník.
  • Kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu– ak si idete založiť spoločnosť, zakladáte si nový, tzv. podnikateľský účet, aj preto sa vyžaduje doloženie jeho kópie, či už pri nových podnikateľoch, ako aj pri podnikateľoch, ktorí si založili bankový účet, no túto skutočnosť ešte neoznámili príslušnému Daňovému úradu.
  • Kópiu výpisu z OR SR– týka sa to predovšetkým začínajúcich podnikateľov.
  • Podnikateľský zámeroficiálny „vzor“podnikateľského zámeru, ktorý by Daňový úrad požadoval, síce neexistuje, no je známe, čo by mal daný zámer obsahovať:  informácie o účtovnej jednotke, opis predmetu jej činnosti, analýzu trhu – jeho silné i slabšie stránky, ako aj finančný plán vrátane analýzy potrebnej výšky iniciálnych investícií.
  • Zmluvu o budúcej zmluve, zmluvy, faktúry a iné doklady potvrdzujúce vykonávanie ekonomickej činnosti– toto je časť žiadosti, na ktorú sa kladie pri posudzovaní najväčší dôraz a mnoho podnikateľov práve tu stroskotá. Čo na tom, že majú vypracované detailné podnikateľské plány, keď im chýba to podstatné – doklady a potvrdenia, že reálne podnikajú? Nestačí si „len“ založiť s.r.o., keď nevieme vydokladovať jej fungovanie.

Ak teda chcete skutočne uspieť, urobte všetko preto, aby vám pri vašej žiadosti o dobrovoľnú registráciu k DPH nechýbalo nič dôležité.

 

 

FOTO: © ra2 studio / Dollar Photo Club