História PZP: ako sa začalo povinné zmluvné poistenie vozidiel?

0
2185

Povinné zmluvné poistenie berú mnohí z nás ako prirodzenú vec patriacu k prevádzke motorového vozidla. Zamysleli ste sa ale niekedy nad históriou PZP, prípadne odkedy je poistenie povinným? Celý príbeh si rozpovieme v nasledujúcom článku.

Predchodca PZP – námornícke poistenie

Starším bratom povinného zmluvného poistenia vozidiel je poistenie lodí. Začali ho poskytovať obchodníci v Číne už 3000 rokov pred našim letopočtom. Za províziu tak chránili lode pred potopením či olúpením pirátmi. S rozvojom civilizácie sa rozširoval i rozsah lodného poistenia – prevzali ho Gréci aj Babylončania, dokonca ho spomenul Chammurapi vo svojom zákonníku. Poisťovať neskôr začínajú v Benátkach aj Florencii. V Anglicku vzniká prvá spoločnosť poskytujúca poistenie – Lloyd´s of London, ktorá na prekvapenie funguje doteraz.

Príchod prvého poisteného vozidla

Na to, aby sme mohli uzavrieť povinné zmluvné poistenie pre naše vozidlá, museli najprv nejaké vzniknúť. Tak sa stalo v roku 1883, keď Charles a Frank Duryea spojazdnili prvé auto poháňané benzínom. Masívne sa automobily začali využívať po prvej svetovej vojne a už nič nebránilo tomu, aby mohlo vzniknúť aj PZP týchto vozidiel. To, podobne ako v dnešnej dobe, slúžilo ako ochrana proti škodám spôsobeným poisteným vozidlom.

Novodobé PZP

Prvé povinné zmluvné poistenie bolo uzavreté v roku 1898 na vozidlo, ktorého majiteľ sa volal Truman J. Martin. O 29 rokov neskôr v roku 1927 v Massachusetts prijali prvý zákon, ktorý udelil poisteniu vozidiel status povinné. Nasledovalo ich Spojené kráľovstvo, ktoré v roku 1930 prijalo „Road Traffic Act“. Ten udeľoval povinnosť uzavrieť PZP pre každé vozidlo využívané na verejných cestách. Krylo hlavne škody na zdraví či v prípade smrti tretej osoby.

História povinného zmluvného poistenia sa od polovice 90. rokov uberá smerom digitalizácie a možnosti vybaviť všetko z pohodlia domova. Dnes už dokáže každý s prístupom k internetu uzavrieť kvalitné PZP za pár sekúnd. Sme zvedaví, aké novinky v oblasti poistenia i vášho vozidla nás čakajú v najbližších rokoch.