Kúpa ready-made spoločnosti ako výhoda

0
1270

Kúpa aj predaj ready-made spoločnosti vychádza v porovnaní s firmou, ktorá určitý čas reálne podnikala, o dosť rýchlejšie a jednoduchšie. Nevýhodou je jedine vyššia cena takejto „na mieru“ založenej s.r.-očky.

Ready-made spoločnosť – definícia

Ready-made spoločnosť označuje firmu, ktorá vznikla s jediným cieľom: Byť hneď predaná, pripravená okamžite fungovať. Klient, ktorý sa rozhodne založiť si podnikanie práve prostredníctvom ready-made s.r.o. teda nestráca čas s byrokraciou ani čakaním, za to si však o čosi viac priplatí. Napriek vyššej cene sa však tento pohodlný predaj firiem bez ekonomickej minulosti teší stále väčšej a väčšej popularite.

Ready-made s.r.o. verzus firma s obchodnou minulosťou

Ready-made s.r.o. má v porovnaní so spoločnosťou, ktorá reálne fungovala a má obchodnú históriu, mnoho predností. Tým, že ready-made s.r.o. nikdy žiadnu činnosť nevykonávala a vznikla nedávno, nemá nijaké záväzky, neuhradené pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy, čo môže byť v komplikovanom obchodnom svete neraz obrovskou výhodou. Naproti tomu je predaj s.r.o. s dph so záväzkami aj pohľadávkami zložitým procesom, ktorý sa mnohokrát ešte viac skomplikuje. Najmä, ak na povrch vyplávajú skutočnosti, ktoré mali ostať zabudnuté.

Kúpa ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti disponuje mnohými, nielen časovými výhodami. Nehrozia žiadne riziká, že sa zrazu ukáže nejaký problém či nespokojný dodávateľ z minulosti, ani neuhradené faktúry zamknuté v spodnej zásuvke. Nie, kúpa aj predaj ready-made s.r.o. je úplne čistá a nekomplikovaná záležitosť, ktorá prebieha v súlade so všetkými právnymi normami. Tou najväčšou prednosťou ready-made s.r.o. je, že na jej predaj ju nie je potrebné nijako zvlášť pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať ani veľa záležitostí, a preto je na predaj pripravená doslova okamžite. Hodnota ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je aj z toho dôvodu omnoho vyššia a ak je aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, v takomto stave si nájde svojho nového majiteľa, ktorý chce podnikať hneď a bez problémov, veľmi rýchlo.