Dnes sa dá krátkozrakosť úplne odstrániť

0
2729

Ochorenia očí sú čím ďalej tým častejším zdravotným problémom, ktoré ľudí trápia. Netýka sa to len ľudí v staršom veku, objaviť sa môžu aj v puberte, dokonca už v detskom veku. Práve v dnešnej dobe, kde sa technológie objavujú na každom kroku, sú naše oči najviac oslabované.

Časté pozeranie do monitora počítača, obrazovky televízora, aj to môžu byť situácie, pri ktorých sú oči vystavované záťaži a oslabujú sa. Aj na základe toho vám môže byť pri prehliadke u očného lekára diagnostikovaná krátkozrakosť.

Ide o ochorenie očí, pri ktorom je oko dlhšie ako zdravé oko. Obraz predmetu, ktorý sledujete, tak dopadá pred sietnicu a na sietnici je rozmazaný. Preto, ak vidíte horšie do diaľky, pravdepodobne aj vy trpíte krátkozrakosťou. To však môže byť len jedna z možných príčin.

Myopia, ako sa odborne ochorenie nazýva, môže byť ovplyvnená zmenami optického aparátu oka alebo môže súvisieť s inými očnými ochoreniami, ako je napríklad cukrovka, sivý zákal, ochorenia rohovky, či šošovky. Možnou príčinou ochorenia môže byť aj genetická predispozícia, no vyvolať ju môžu už spomínané situácie, pri ktorých je oko namáhané. Čiže častejšie sledovanie televízie, či práca s počítačom.  

Krátkozrakosť sa objavuje už v detskom veku

Krátkozrakosťou trpí asi tretina celkovej populácie. Môže sa objavovať postupne alebo nastúpi náhle. Vo väčšine prípadov sa krátkozrakosť v dospelom veku stratí. To znamená, že v detskom veku, najneskôr v puberte sa krátkozrakosť objavuje u väčšiny detí.

V takýchto prípadoch deti nosia okuliare hlavne pri situáciách, kedy musia namáhať oči pozeraním do diaľky. Hlavne v škole, kedy sú oči pri sledovaní tabule namáhané. Krátkozrakosť si u dieťaťa nemusíte všimnúť. Dôležitá je ale v mnohých prípadoch práve skorá diagnostika, nakoľko následky neliečenej krátkozrakosti u detí môžu byť trvalé.

Existujú rôzne stupne krátkozrakosti

Pri tomto ochorení nemusíte hneď uvažovať o operácii. Existuje totiž viacero stupňov podľa výšky refrakčnej chyby. Ľahká krátkozrakosť – myopia levis – je najľahší stupeň krátkozrakosti. Pri tejto ľahšej myopii človek nepociťuje nejaké obmedzenie, keďže väčšina činností, ktoré vykonáva, je zameraná na prácu zblízka. A tak okuliare využíva len pri určitých situáciách či činnostiach, ako práca s počítačom, návšteva kina či pozeranie televízie. Pri strednej krátkozrakosti človek musí nosiť okuliare stále.

Pri prvých dvoch stupňoch nedochádza k výrazným patologickým zmenám v oku, a preto sa nosením okuliarov dosahuje postupné vyliečenie oka. Tretí stupeň, čiže ťažká krátkozrakosť znamená postupný rast oka. Začína sa v predškolskom veku a postupom času môže oko dosiahnuť tvar vajca.

Kedy zbystriť pozornosť?

Už v detskom veku si môžete všimnúť prvé príznaky. Dieťa číta s nosom nalepeným na knihu, môže sa vám zdať, že vzdialené predmety nevidí, nevšíma si ich. Aj toto môžu byť pre vás, ako pre rodiča varovné príznaky, že niečo nie je so zrakom vášho dieťaťa v poriadku.

Takisto bolesti hlavy, či rozmazané videnie do diaľky môžu byť sprievodnými príznakmi tohto ochorenia. Oko človeka sa musí doslova namáhať, ak chce zaostriť na vzdialenejšie predmety. Čím skôr navštívite očného lekára, tým skôr môže byť váš zrak odborne vyšetrený a dokáže sa predísť jeho zhoršovaniu.

Aká liečba pomáha?

Krátkozrakosť sa dá vyliečiť. Mínusové sklá, takzvané rozptylky vracajú ohnisko, ktoré sa posunulo naspäť na sietnicu. Kontaktné šošovky môžu byť tiež možnou liečbou pri krátkozrakosti. Mnohé kliniky už dnes dokážu bezbolestne a profesionálne odstrániť krátkozrakosť laserovou operáciou.

Očná chirurgia Poprad ponúka okrem laserového zákroku aj implantáciu fakických šošoviek. Tie lekár môže buď nahradiť alebo vloží do oka šošovku, ktorá upraví lom svetla. Čo je výhodou tejto liečby je fakt, že zákrok trvá maximálne 15 minút a je úplne bezbolestný. Po zákroku už dokážete vidieť aj bez okuliarov a do 12 hodín  môžete vykonávať každodenné činnosti.

Niečo viac o laserovej operácií očí

V súčasnosti si laserový zákrok vyberá čoraz ľudí. Zákrok je síce ambulantný a trvá niekoľko minút, je však dôležité vedieť, že nie každý ho môže podstúpiť.

Ešte pred samotnou operáciou sa každý podrobí predoperačnému vyšetreniu. To môže trvať aj niekoľko hodín, počas ktorých podstúpite rad rôznych vyšetrení. Až po nich vám lekár môže oznámiť, či ste vhodným pacientom pre laserovú operáciu. Medzi tých, ktorí nemôžu podstúpiť takúto operáciu, patria ľudia mladší ako 18 rokov, tehotné ženy, ľudia s ťažkými zmenami na sietnici alebo trpiaci vážnejšími ochoreniami oka. Podstúpiť zákrok nemôžu ani tí, ktorí trpia nestabilnými dioptrickými chybami alebo u ktorých je zvýšená možnosť vzniku jaziev.

Počas predoperačného vyšetrenia sa pacientovi vyšetruje aj pozadie oka, pri ktorom sa mu rozširujú zreničky, a preto nie je vhodné, aby ste ani po samotnom vyšetrení sadali za volant. Po týchto vyšetreniach lekár odporučí pacientovi konkrétnu metódu laserového zákroku.

Ak podstúpite zákrok, môžu u vás nastať určité stavy. Môžu vám slziť oči, môžete pociťovať rezanie v oku alebo môžete mať pocity ako pri nádche. Žiaden z týchto účinkov nie je nebezpečný, je to len reakcia na zákrok. Ide o vaše oči a tie sú veľmi krehkým orgánom v našom tele. Tieto stavy sa dajú tlmiť liekmi, ktoré zväčša po zákroku dostanete alebo si ich môžete zakúpiť v lekárni.

Zákrok je ambulantný, trvá niekedy aj pár minút, no jeho účinok môže trvať navždy. Je vhodné spomenúť, že laserový zákrok dokáže odstrániť dioptrie pri krátkozrakosti maximálne do -12 dioptrií.

Je preto dobré, ak akékoľvek zhoršenie vášho zraku začnete riešiť. Nemusí ísť hneď o závažný problém, no aj tie najľahšie formy môžu prerásť do komplikácií, ktoré môžu skončiť slepotou. Pravidelná návšteva očného lekára tomu môže zabrániť.