Inkontinencia v seniorskom veku: Ako s ňou dôstojne žiť?

0
1614

Inkontinencia alebo samovoľné unikanie moču sa týka žien i mužov rôzneho veku. Najčastejšie však týmto nepríjemným problémom trpia práve ľudia starší. Dá sa s inkontinenciou žiť aj v starobe dôstojne a bez výraznejších obmedzení?

Inkontinencia v dôchodcovskom veku

Inkontinencia u seniorov postihuje celkovo až 25 percent ľudí starších ako 60 rokov a vyše 55 percent  ľudí vo veku 80 rokov a viac, pričom trápi viac ženy ako mužov.

Napriek tomu je táto téma, problém s únikmi moču v staršom veku stále tabuizovanou a veľmi nepopulárnou otázkou, o ktorej sa príliš hlasno nehovorí. Akoby sme sa všetci tvárili, že nás sa inkontinencia netýka. Možno aktuálne nie, ale časom sa to môže zmeniť a samovoľné úniky moču postihnú Vás či niekoho z Vašej rodiny. A tak by bolo celkom užitočné mať nejaké informácie o tomto probléme, čo poviete?

Úniky moču u seniorov

Úniky moču u seniorov sú spojené s vyšším výskytom komplikácií a chronických prípadov pri probléme s únikom moču, taktiež s vysokou mierou závislosti na cudzej, neraz aj odbornej pomoci, čo má za následok výrazný sociálny dopad na život seniora. Oproti tomu stojí nedostatočná informovanosť zo strany pacientov i celej ich rodiny. Pritom vedieť, ako sa postarať o seniora trpiaceho inkontinenciou, je často až existenčnou záležitosťou.

Keďže dôchodcovia sú v nemalej miere závislí na pomoci blízkych, okolia či lekárov, mali by sa o daný problém zaujímať. A spolu s najbližšou rodinou ho aj adekvátne riešiť.

Dôležitým predpokladom úspešnej liečby inkontinencie moču u seniorov je totiž v prvom rade aktívny záujem z oboch strán, zo strany pacienta, respektíve jeho rodinných príslušníkov, ako aj zo strany lekárov.  Práve rodina pozná najlepšie jeho správanie, návyky, denný režim, vďaka čomu dokážu najlepšie zareagovať na vzniknutý problém s nechcenými únikmi moču.

Nikomu nepomôže tváriť sa zahanbene alebo ignorovať samovoľný únik moču či stolice, keďže si tým len značne skomplikujú už i tak zložitú situáciu.

Omnoho účinnejšie a rozumnejšie je postaviť sa k tomu s chladnou hlavou a odhodlaním. Práve starší ľudia, ktorí sa boria s viacerými zdravotnými komplikáciami a častokrát sú doslova odkázaní na pomoc mladších členov rodiny, ocenia, ak sa o nich zaujímame a pomáhame im prekonať nástrahy staroby. K nim nesporne patrí aj inkontinencia, ktorá možno raz postihne aj nás. Buďme preto nápomocní a citliví k problémom s únikom moču našich seniorov.