Pravidlá pre dobre organizovanú kuchyňu

0
2588

Pravidlá pre dobré fungovanie kuchyne sú nevyhnutné na to, aby bol zabezpečený plynulý chod. Kvalitná kuchyňa by mala byť rozvrhnutá do určitých zón, samotné navrhnutie kuchyne by malo vyplývať od samostatného postupu prípravy jedla. Môžeme ju rozdeliť do zóny umývania, varenia, pripravovania, odkladania a uskladnenia.

Zóna umývania – jej základ je tvorený drezom, ktorý je azda najčastejšie využívaným miestom v kuchyni. Mala by byť pohodlne prístupná, dostatočne osvetlená a dôležitá je aj výška umiestnenia drezu. Súčasťou tejto zóny je aj umývačka riadu, odkladacia plocha na riad, ale aj miesto na odpadkový kôš a uskladnenie čistiacich a umývacích prostriedkov.

odpadkovy-kos-luca-metall-biely-40l-3-180x180Zóna prípravy a odkladania. Prípravná zóna by mala byť dostatočne priestranná, jej ideálne umiestnenie je po obidvoch stranách umývacej aj varnej zóny. Šírka pracovných dosiek sa pohybuje okolo 60cm, avšak vplyvom trendov sa postupne zväčšuje na komfortnú šírku 80 cm. Čo sa týka výšky, pracovná doska by mala byť vo výške od 86 do 92 centimetrov.

Zóna odkladania predstavuje najväčšiu časť kuchyne a najdôležitejšia je jej správna organizácia. Zahŕňa odkladací priestor v spodnej aj vrchnej časti kuchyne. Predmety a potraviny, ktoré najčastejšie využívame, by mali byť umiestnené vo vysúvacích priestoroch pod kuchynskou doskou. Tak aby boli ľahko a rýchlo dostupné. Tieto miesta sú aj na najnižšej úrovni horných skriniek. Predmety používané nie tak frekventovane, sa môžu uskladniť v horných častiach horných skriniek a v dolných častiach spodných skriniek kuchyne. Čím menej predmety využívame, tým vzdialenejšie sa môžu nachádzať od úrovne pracovnej dosky.

Zóna varenia by sa mala nachádzať v blízkosti zóny umývania. Je tvorená varnou doskou a rúrou, a to zabudované alebo aj samostatne stojace napríklad v časti kuchynského ostrovčeka. Veľmi vhodné je mať po oboch stranách voľný odkladací priestor. Rozhodne neodporúčame umiestňovať zónu varenia do rohov kuchýň z dôvodu nekomfortného prístupu. Okrem varnej dosky a rúry je súčasťou zóny varenia aj digestor, ktorého dizajn môže tvoriť dominantný prvok kuchyne.