Nepodceňujte dôležitosť úrazového poistenia

0
2091

Určite nám dáte za pravdu, že nikto z nás netúži po tom, aby „vypadol“ z každodenného rytmu kvôli úrazu. Úraz vás môže odstaviť na kratší, ale aj dlhší čas, v horších prípadoch aj doživotne. Ak budete myslieť na možné riziká a zmiernenie rizík úrazu uzatvorením úrazového poistenia, môže vám to pomôcť napríklad z finančného hľadiska.

Úrazové poistenie zahŕňa v sebe krytie smrti následkom úrazu, trvalé následky v dôsledku úrazu, ale aj čas, ktorý je nevyhnutný na dobu liečenia úrazu. Ak sa rozhodnete uzavrieť úrazové poistenie, vyskladať si ho môžete podľa seba a zvoliť si k hlavnému poisteniu také pripoistenia, ktoré považujete za potrebné.

Niektoré poisťovne ponúkajú v základnom balíku úrazového poistenia aj krytie nákladov, ktoré sú spojené so záchranou poisteného a s jeho transportom. Úrazové poistenie však môže byť aj súčasťou životnej poistky, a to vo forme pripoistenia.

Poistenie liečebných nákladov

Ak už sa vám nejaký úraz stal, dobre viete, že je s ním spojený istý čas nevyhnutný na liečenie, ktorý sa často spája s výpadkom pravidelného a stabilného príjmu. Okrem toho úraz predstavuje zvýšené náklady na lieky či zdravotnú starostlivosť, ktorá dokáže zaťažiť rodinný rozpočet.

V takýchto situáciách príde vhod práve plnenie z úrazového poistenia, v rámci ktorého môžete mať poistené denné odškodné v dôsledku úrazu. Je len na vás, akú výšku denného odškodného si vo svojej poistke zvolíte, no vždy treba myslieť na to, aby vám táto suma pokryla denné výdavky na život. Ak sa vo veciach poisťovníctva nevyznáte, radšej si nechajte poradiť odborníkmi.

Poistenie detí

Úrazy detí najmä počas prázdninového obdobia stúpajú podľa odborníkov dvojnásobne. Časté sú úrazy hlavy, rúk a zápästí, nielen rozbité kolená po páde z bicykla. Okrem toho, že detské úrazy sú pre rodičov nočnou morou a prinášajú kopec prebdených nocí a strachu o zdravie dieťaťa, spájajú sa aj s výpadkom príjmu. O tento chýbajúci príjem sa môže postarať uzatvorené poistenie, ktoré, ak je správne nastavené, malo by v prípade poistnej udalosti pokryť náklady spojené s nepredvídanou udalosťou.

Poistite nielen seba ako vodiča, ale aj posádku

Dovolenky na cestách a rodinné výlety, za ktorými rodiny cestujú nielen v letnom období, sú hrozbou pre všetkých motoristov. Na cestách totiž číha vysoké riziko úrazu. A síce si môžete povedať, že ste zodpovedný vodič a vám sa žiadna nehoda stať nemôže. Nikdy však neviete, za ktorým rohom vám iný nezodpovedný vodič nedá prednosť alebo bude predbiehať tak, že ohrozí vás a posádku vášho auta. Pri šoférovaní nesiete zodpovednosť nielen za seba, ale máte zodpovednosť za posádku. Aj na takéto situácie je určené úrazové poistenie.

Výhodou v takomto prípade je fakt, že úrazové poistenie sa neuzatvára na konkrétne osoby, ale na všetkých spolucestujúcich, ktorí sa nachádzajú v konkrétnom momente v aute. Poistený je tak vodič aj všetci spolucestujúci. Poistenie kryje smrť, trvalú invaliditu, zlomeniny či popáleniny. Poistné krytie sa vzťahuje na čas, kedy je auto v pohybe, keď z neho vystupujete alebo nastupujete, pri krátkodobých zastaveniach alebo keď odstraňujete bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle počas jazdy.

Úrazové poistenie na cestách

Ak už na dovolenke nedopatrením dôjde k úrazu, je potrebné, aby ste okamžite vyhľadali lekára a nechali sa ošetriť. Všetky lekárske správy a posudky ste povinní hneď, ako to bude možné, odovzdať vašej poisťovni, ktorej zároveň odovzdáte hlásenie o úraze. Ak bol váš úraz šetrený aj políciou, ste povinný doložiť aj tieto policajné správy.

Aj na dovolenke preto dbajte na dôležitosť úrazového poistenia. Poistenie liečebných nákladov vám síce zmierni náklady, ktoré sú s nimi spojené, no v prípade, že na základe úrazu ostanete niekoľko mesiacov PN, bez úrazového poistenia ostanete nahratí. V prípade, že máte uzatvorené úrazové poistenie, bude vám podľa podmienok vašej poistnej zmluvy počas vašej práceneschopnosti následkom úrazu vyplácané poistné.

Oplatí sa vôbec úrazové poistenie?

Možno sa pýtate, či sa uzatvorenie tohto poistenia vôbec oplatí. Jeho efektivita je závislá aj od vás. Čím je výška poistnej sumy vyššia, tým viac vám poisťovňa vyplatí v prípade úrazu. Je preto dôležité, aby ste dbali na správny výber a zvážili aj pripoistenia, ktoré sa dajú v rámci úrazového poistenia dojednať.

Úrazové poistenie na onlia.sk je jednou z množstva poistení, ktoré poisťovňa ponúka. Priamo na stránke si na základe vami zvolených kritérií môžete vypočítať cenu poistenia.

Medzi pripoistenia v rámci úrazového poistenia patrí napríklad hospitalizácia, zlomeniny a popáleniny, chirurgický zákrok a podobne. Pri uzatváraní však dbajte na to, aby ste si uzatvorili len tie pripoistenia, ktoré naozaj potrebujete. Výšku poistnej sumy nastavujte tak, aby zodpovedala vašim výdajom, príjmom, či životnej situácii. A nezabudnite, na to, aby ste si uzatvorili úrazové poistenie, nemusíte byť žiadny adrenalínový športovec. Úraz sa vám môže stať prakticky kdekoľvek.