Ochorenia očí prichádzajúce s vekom – šedý zákal

0
1936

V otázke zdravia je pribúdajúci vek často významným rizikovým faktorom mnohých viac či menej závažných ochorení. Starnutím totiž dochádza k zmenám vo všetkých štruktúrach ľudského tela, a to aj vrátane očí. S postupujúcim vekom sa tak objavujú aj očné choroby, ktoré sú prejavom opotrebovanosti tkanív a orgánov vo všeobecnosti. Veľa z nich sa preto prejaví prirodzeným spôsobom u všetkých ľudí vyššieho veku.

Nástrahy starnutia

V súčasnosti sa aj vďaka zdravotnej starostlivosti predlžuje priemerný vek života a zvyšuje sa podiel starších ľudí v populácii. Zdravie a jeho kvalita sú vo veľkej miere závislé od disciplinovanosti pacienta. Starnutím dochádza aj k zmenám, ktoré sú prirodzené a prejavujú sa u všetkých starších ľudí. Medzi najčastejšie ochorenia vyskytujúce sa v starobe patrí cukrovka, osteoporóza, zvýšený krvný tlak, inkontinencia moču a očné ochorenia. Zlepšenie a stabilizácia väčšiny už existujúcich ochorení je možná aj vo vyššom veku, a to pri dôslednom dodržiavaní odporúčaní lekára a tiež režimových opatrení a zdravej životosprávy.

Očné ochorenia

Pri zmenách na očiach u ľudí vo vyššom veku sa rozlišujú zmeny fyziologické pri starnutí a zmeny chorobné. Existujú totiž problémy, ktoré sa prejavia u všetkých starších ľudí, napr. krátkozrakosť – presbyopia, teda potreba nosiť okuliare na čítanie.

Šedý zákal, ktorý sa odborne nazýva katarakta, je ochorenie, ktoré skôr či neskôr postihne s istotou každého. Poslednými sú ochorenia, ktorých výskyt nezávisí iba od veku, ale aj ďalších sprievodných ochorení a od prostredia, životnej úrovne a životosprávy. K nim možno zaradiť zelený zákal, teda glaukóm, a pri cukrovke aj diabetickú retinopatiu, ktorá k nemu môže sekundárne viesť.

Fyziologickým prejavom starnutia oka je tzv. starecké videnie alebo presbyopia. Šošovka oka stráca svoju elasticitu a schopnosť akomodovať, teda zväčšiť svoju dioptrickú hodnotu pri pohľade na blízko. Preto sa medzi 40. a 50. rokom života začínajú prejavovať problémy so zaostrovaním na blízke predmety, únava a bolesť očí pri čítaní a horšie videnie v šere. Riešenie spočíva v nosení okuliarov, prípadne je možný chirurgický zákrok v podobe implantácie umelej vnútroočnej šošovky.

Ďalšími chorobami oka sú zmeny, ktoré sú relatívne časté, ale netýkajú sa všetkých ľudí. Patrí k nim napríklad vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá postihuje centrálnu časť sietnice nazývanú makula alebo žltá škvrna. Vzniká vekom podmienenými zmenami a vedie k výpadkom v zornom poli. Je príčinou ťažkého postihnutia zrakovej ostrosti v populácii nad 60 rokov veku. Postihuje najčastejšie obe oči a môže viesť prakticky až ku slepote.

Glaukóm (zelený zákal) je ochorenie, pri ktorom podstatnú úlohu okrem veku zohráva zvýšený vnútroočný tlak a pozitívna rodinná anamnéza. Častejšie postihuje ženy a prejavuje sa výpadkami v zornom poli. Celosvetovo je druhou najčastejšou príčinou slepoty vôbec. Cieľom liečby zeleného zákalu je znižovanie vnútroočného tlaku na hodnoty, pri ktorých nebude dochádzať k progresii zmien v zornom poli.

Diabetická retinopatia predstavuje patologické zmeny sietnice a jej ciev, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke. Prejavuje sa tým, že sa tvoria malé výdute na cievach a krvácaním do sietnice, ktoré môže viesť k opuchu, k množeniu väziva a vyústiť až do straty zraku. Ide o najčastejšiu príčinu zhoršenia zraku u diabetikov.

Diabetická retinopatia dlho prebieha bezbolestne a bez zhoršenia videnia, v tom je toto ochorenie zradné. Postihnutie sietnice môže zistiť iba očný lekár pri preventívnej zdravotnej prehliadke. Hlavne u diabetikov vo vyššom veku sa často stáva, že zhoršenie videnia pripisujú iným príčinám, pretože vekom sa zraková ostrosť zhoršuje. Normálne však je iba zhoršenie zaostrovania do blízka, ktoré sa vyrovná okuliarmi na čítanie. Ak okuliare nedoostrujú videnie do blízka alebo sa objaví aj zhoršenie videnia do diaľky, príčinou je chorobná zmena, ktorú musí odhaliť lekár.

Šedý zákal

Šedý zákal, alebo senilná katarakta, je ochorenie, ktoré spôsobuje stratu priehľadnosti očnej šošovky. Tá má plniť rovnakú funkciu ako šošovka vo fotoaparáte alebo v ďalekohľade. Jej starnutím dochádza k biochemickým zmenám, kvôli ktorým sa znižuje jej priehľadnosť. Človek prestane vidieť ostro, pretože šošovka sa stáva zakalenou a zahmlenou.

Podľa celosvetových štatistík je šedý zákal jednou z najčastejších príčin slepoty. Objavuje sa najmä v súvislosti so starnutím – v 90 % prípadov je príčinou jeho vzniku prirodzený proces starnutia oka. Najčastejšie sa začína prejavovať po 65. roku veku života. Napriek tomu sa ojedinele stane, že táto porucha je vrodená. Medzi ďalšie rizikové faktory vedúce k jeho vzniku patrí tiež genetická predispozícia a niektoré systémové ochorenia. Šedý zákal môže postihovať jedno alebo obdive oči. Ide o najčastejšie vyskytujúce sa ochorenie očí u seniorov.

Konzervatívna liečba šedého zákalu nie je účinná, dá sa riešiť iba chirurgicky. Zakalenie šošovky sa postupom času zväčšuje, rýchlosť rozvoja ochorenia je však individuálna, môže to trvať mesiace aj roky. Ide o najčastejší operačný výkon u starších ľudí, operácia je indikovaná u pacienta pri zhoršení zrakovej ostrosti, ktorá ho obťažuje. Dnešné moderné operácie šedého zákalu majú malé percento komplikácií a zároveň ide o operáciu refrakčnú, ktorá súčasne pacienta zbaví dioptrií. Výsledkom je tak zlepšenie kvality videnia a života seniora.