VPN pripojenie – zabezpečí vám bezpečnosť a anonymitu?

0
2152

Žijeme v dobe internetovej – o tom niet žiadnych pochýb. Bez internetu by dnes nebolo možné tráviť nielen voľný čas, ale ani vykonávať kvantum pracovných činností, ktoré sa vďaka tejto komunikačnej sieti neustále rozširujú. Lenže tým, že zdieľame svoje súkromné či pracovné údaje týmto spôsobom, vynára sa nutne aj otázka ich bezpečnosti.

Kedysi, keď bol internet ešte len v plienkach, na zabezpečenie súkromných či pracovných informácií sa používala takzvaná intranetová sieť, čo bolo obyčajné káblové zosieťovanie – teda prepojenie nejakých konkrétnych počítačov v domácnostiach alebo firmách.

Ten kto mal do nej prístup, vstupoval cez svoje vytvorené heslo podľa potreby do diania odohrávajúceho sa v rámci takto vytvorenej sieti. To umožňovalo flexibilnejšie vymieňanie si požadovaných informácií.

Internet so sebou priniesol aj stratu súkromia

Odkedy sa však spomínaný intranet praktikuje cez internetovú sieť, vyvstáva otázka o tom, čo je ešte súkromné a čo už verejné.

Firmy, uvedomujúc si dôležitosť ochrany údajov si vytvorili vlastné servery, aby tak zabránili úniku citlivých informácií. A taktiež, aby mali pod kontrolou činnosť vlastných zamestnancov a v prípade, že dôjde k nejakej neželanej udalosti, sa vedeli dopátrať kde sa stala chyba.

Nikdy a nikde nie ste v úplnom bezpečí

Povedali sme si teda, k čomu kedysi slúžila a slúži intranetová sieť v pravom a prenesenom zmysle slova na pracovisku. Lenže ako sa na internet dostáva čoraz viac informácii, v čoraz väčšom množstve sú zneužívané počítačovými hackermi.

Uvedieme príklad. Prídete z práce domov a pripojíte sa k vašej domácej internetovej sieti. Počas vašej písomnej komunikácie s kolegom z práce sa dostanú citlivé informácie v podstate na verejnosť a je ich hypoteticky možné získať.

Ochrana vašej aktivity na sieti má aj pridanú hodnotu

Našťastie však existujú spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa pripojíte na vášho poskytovateľa internetu s tým, že akákoľvek aktivita na sieti bude dôkladne šifrovaná a navyše znemožní určenie vašu skutočnej IP adresy – zobrazovaním “falošnej”.

Inak povedané, prihlásite sa na vaše obľúbené stránky ani keby z úplne iného miesta na Zemi. Vaše skutočná IP adresa je presmerovaná na servery poskytovateľa tejto služby, nazývajúcej sa VPN pripojenie (Virtual Private Network).

Surfujte aj v krajinách kde sú niektoré stránky blokované

Význam zabezpečenia súkromia systémom VPN má aj pridanú hodnotu pre vás ako užívateľov internetu. Chcete získať prístup k stránkam, ktoré sú vo vašej domovine blokované z rôznych dôvodov? Vaša virtuálne zmenená IP adresa vám poskytne prístup k nim.

A naopak, ak cestujete po svete a chceli by ste sa pripojiť z krajiny na isté vaše obľúbené stránky, kde panuje vysoká miera cenzúry, tak vysoká komplikovanosť zistenia miesta vášho pripojenia vám to hravo umožní.

Aj internetové prehliadače poskytujú možnosť anonymity

Iste by ste sa nás chceli opýtať, prečo okrem vášho domáceho poskytovateľa prístupu na internetovú sieť, neprevzali otázku zabezpečenia na svoje bedrá aj internetové prehliadače… No pozrite sa. V každej krajine panuje iná legislatíva, to za prvé.

Za druhé, internetové prehliadač ako je Google, stavia svoju politiku na neustálom vylepšovaní svojich služieb, ktorých súčasťou je aj monitorovanie istej miery aktivity pripojených IP adries.

Do akej úrovni je to nutnosť a do akej sa takto získané informácie využívajú na niečo iné, to sa môžeme iba domnievať.

Je služba zadarmo skutočne bez otázok?

Aby sme ale neboli nespravodliví, faktom je, že známe internetové prehliadače majú snahu garantovať funkciu súkromného surfovania na internete. Len tu treba upozorniť, že nejde o súkromie plnohodnotné, vaša online aktivita bude spracovávaná v rámci personalizácie vášho ďalšieho vyhľadávania (teda aby sa vám zobrazovali relevantné a známe obsahy).

Ale to, že ide o funkciu zadarmo, nemusí za každú cenu v nás vzbudzovať istú podozrievavosť. Veď uvedenú službu za žiadnych okolností akceptovať nemusíte. V prípade vášho nezáujmu hľadajte adekvátne zabezpečenie inde.

Vyberajte komplexnosť a skúsenosti, oplatí sa to

Vtedy vyberajte takého poskytovateľa, ktorý ponúka komplexnosť v oblasti zabezpečenia vašich údajov. A taktiež takého, ktorý poskytuje podporu pre všetky bežné operačné systémy ako je Windows, Linux, MacOS, Android, či iOS.

Potom už stačí vybrať si svoju virtuálnu IP adresu, čiže miesto z ktorého sa budete akože pripájať a hotovo. Od toho momentu sa budete zobrazovať potencionálnemu hackerovi úplne inak a hlavne v bezpečnom móde.

Rýchly internet vyrieši všetko

Záver je jednoduchý – konečné rozhodnutie je iba na vás. Záleží na tom, ako veľmi si ceníte vaše pracovné a osobné údaje, ako veľmi vám záleží, aby vás potencionálni sledovatelia dokázali, či nedokázali identifikovať. A taktiež, či dokážete akceptovať fakt, že pripojením sa cez VPN klesne prenosová rýchlosť o tretinu, až polovicu, oproti pôvodnej.

Na to si ale stačí zakúpiť rýchle internetové pripojenie a potom ani nezbadáte nejaké zmeny. Úplným ideálom je zakúpiť si takého poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý okrem iného poskytuje aj samotný VPN systém fungujúci podľa vašich predstáv.