5 vecí, na ktoré sa musíte pri marketingovej stratégii sústrediť

0
1590

Nie každá marketingová stratégia je dobrá. Sú určité kvality, ktoré je potrebné splniť, veci, ktoré je potrebné urobiť a zo všetkého najviac musí presvedčiť zákazníkov o tom, že vy ste pre nich ten pravý. Je veľmi ľahké rozoznať priemernú stratégiu od tej dobrej vďaka týmto nasledujúcim bodom.

Sústreďte sa na trh

Vaša cieľová skupina by mala byť úzko definovaná. Tak ako ste sa v živote zmierili, že sa nemôžete páčiť každému, tak isto to platí aj v podnikaní. Všetko ostatné v stratégii sa bude odvíjať od vašej cieľovej skupiny. Iné faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy sú preferencie a kúpna sila zákazníkov. Princíp spočíva vo výbere, rozdeľovaní a následnom dominovaní.

Sústreďte sa na produkt

Produktový manažment ide ruka v ruke s marketingom. Potrebujete predovšetkým kvalitu a účel, ktorý musí váš produkt splniť. Všetko, či už ide o webdizajn vašej stránky, komunikáciu na sociálnych sieťach alebo vystupovanie na eventoch musí byť v súlade s marketingovou stratégiou.

Majte merateľné kritéria

Všetko si kvantifikujte v číslach. Zahrňte všetky veľké a malé detaily na časovej osi s konkrétnymi dátumami. Dobrý marketingový plán je poháňaný stratégiou, ale detaily a taktika mu dodá potrebné postrčenie. Vaše reklamné kampane musia ukazovať výsledky každej aktivity tak, že dokážu jednoducho merať úspešnosť návratu investície (ROI). Potrebujete krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré sú navzájom prepojené v tom zmysle, že krátkodobé ciele napomáhajú k dosiahnutiu dlhodobých.

Delegujte zodpovednosť

Ľudia pracujúci v skupine sú neefektívni. Viac toho dokážu ako jednotlivci, preto je lepšie zveriť každému členovi tímu špecifickú úlohu, ktorú musí splniť. Starajte sa o to, či vašu úlohu plnia a vstúpte do procesu, pokiaľ to je potrebné. Odmeňujte úspechy a poúčajte sa z chýb navzájom. Dobrá marketingová stratégia si vyžaduje viac ako len zapojenie sa – je potrebné sa k nej zaviazať.

Preverujte a hodnoťte

Marketingová stratégia je dynamickým procesom. Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení a nemôžeme si dovoliť byť statický. Dobrá marketingová stratégia si vyžaduje pravidelné hodnotenie a meranie v číslach. Trh nikdy nespí a preto majte oči vždy na stopkách.