Ako vyriešiť problémy s prechodným pobytom

0
1844

Niektoré slovenské zákony nie sú navrhnuté práve najšťastnejšie. Do tejto skupiny rozhodne patrí aj zákon, ktorý hovorí o tom, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý sa chystá stráviť viac ako 90 dní mimo svojej adresy trvalého bydliska, musí túto náležitosť aj s novou prechodnou adresou nahlásiť na príslušnom úrade najneskôr do 10 dní. Problém však prichádza hneď na začiatku – majitelia bytov, v ktorých ste našli dočasné ubytovanie, odmietajú podpísať potvrdenie o prechodnom pobyte a o trvalom nechcú ani počuť. Čoho sa obávajú?

Je možná exekúcia?

Väčšina majiteľov nehnuteľností, ktorí odmietajú udeliť trvalý pobyt a aj ten prechodný, má strach z toho, že ich nájomcovia môžu byť účastníkmi exekučného konania. Kvôli čomu by prišiel na adresu ich prechodného bydliska exekútor, ktorý by zabavil majetok majiteľa bytu a nie dlžníka. Právnici však o tejto možnosti hovoria ako o nereálnej, pretože toto našťastie slovenská legislatíva nedovoľuje. Najväčším rizikom, ktorým sa vystavujete pri udelení prechodného pobytu svojmu podnájomníkovi je, že aj po zrušení tohto pobytu bude chodiť na túto adresu jeho korešpondencia.

Aké postihy hrozia za porušenie tohto zákona

Istotne sa pýtate, aké postihy vám hrozia, ak nedodržíte tento zákon. Reálne vám nehrozí nič, no život vám to nezjednoduší. Prečo? Pretože ak máte trvalé bydlisko v Kežmarku a roky žijete v Bratislave, môžete mať problém nájsť bratislavského lekára, vhodnú školu pre svoje dieťa, ale aj komunikácia s úradmi môže byť komplikovanejšia. Aj preto je pre vás lepšie získať trvalé alebo aspoň prechodné bydlisko. Kde ho však môžete získať?

Získajte trvalé bydlisko za pár eur

Ak si chcete zjednodušiť svoj život a uľahčiť zbytočnú byrokraciu, získajte prechodný či trvalý pobyt na bratislavskej adrese. Navštívte stránku Mojpobox.sk a vyberte si tú možnosť, ktorá je pre vás výhodnejšia. Za pár eur mesačne sa to skutočne oplatí.

FOTO: © tashatuvango / Dollar Photo Club