Ochranná známka: Potrebujete ju aj vy?

0
1481

Podnikáte, prípadne vyrábate originálne produkty a chcete sa čo najviac odlíšiť od konkurencie? Byť jedineční, zapamätateľní a chránení? V tom prípade nezabudnite na ochrannú známku, bez nej vám totiž vaše originálne výtvory, či už ide o logo firmy alebo čokoľvek iné, čím sa chcete odlišovať, môže niekto poľahky vyfúknuť.

Známka ako značka firmy

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové, prípadne kombinované označenie, ktorého cieľom je odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Za ochrannú známku možno považovať aj meno firmy, logo, emblémy, etikety, slogany, respektíve ich vzájomné kombinácie použité za účelom odlíšenia sa od konkurencie. Na to, aby bola vaša ochranná známka skutočne len vaša, je však potrebné jej zapísanie do registra ochranných známok.

Registrácia

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach presne určuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon zároveň špecifikuje výluky označení zo zápisu a tiež označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Nie je možná registrácia takej ochrannej známky, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne ide o označenia obsahujúce názvy štátov, všeobecne známe zemepisné označenia, hanlivé či zavádzajúce označenia a tiež nemožno registrovať označenia zhodné s už existujúcou ochrannou známkou zapísanou pod iným menom.

Žiadosť o registráciu ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická či fyzická osoba.

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky, pričom danú dobu je možné, na žiadosť majiteľa ochrannej známky, predlžovať opakovanou obnovou zápisu po zaplatení správneho poplatku na ďalších 10 rokov.

Značka kvality

Tým najväčším úspechom a prínosom každej ochrannej známky je, ak si ju zapamätajú a obľúbia spotrebitelia. Tí aj na základe nej vnímajú konkrétneho výrobcu, jeho produkty či služby a opakovane sa k nim vracajú.

 

Autorské právo: marigranula / 123RF Reklamní fotografie