Poznáte krytie, ktoré poskytuje poistenie majetku?

0
2438

Uvažujete nad uzatvorením poistenia vášho príbytku, no neviete sa rozhodnúť, či je výhodnejšie poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti? Poistenie majetku v sebe zahŕňa oboje, no treba poznať medzi nimi rozdiel a správne si vybrať. Naučíme vás, ako sa v tom vyznať.

Poistenie majetku je komplexný názov pre poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Obe poistenia sa vzťahujú na rodinný dom, byt či chatu alebo chalupu, no kým poistenie nehnuteľnosti chráni nehnuteľnosť ako celok, poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci v rodinnom dome, byte alebo na chate či chalupe.

Riziká, ktoré tieto poistenia chránia, si môžete vybrať sami v rámci balíkov, ktoré poisťovne ponúkajú. Niektoré poistné produkty umožňujú krytie až 35 poistných rizík.

Čo sa dá poistiť?

Medzi základné poistné riziká, ktoré kryje ako poistka nehnuteľnosti, tak poistka domácnosti patria:

 • požiar;
 • výbuch;
 • priamy úder blesku;
 • pád lietajúcich telies;
 • náraz známeho vozidla;
 • náraz neznámeho vozidla;
 • vietor od 60 km/h;
 • krupobitie;
 • tiaž snehu;
 • povodeň;
 • záplava;
 • zemetrasenie;
 • výbuch sopky;
 • lavína;
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti či zodpovednosť príslušníkov domácnosti.

Vašu nehnuteľnosť a hnuteľné veci môže ohroziť jednak počasie, ale aj tretia osoba. Najčastejšie sa ľudia obávajú krádeže či lúpeže. Kým pri krádeži vlámaním páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo sa dostal do uzamknutého priestoru, v prípade lúpeže sa páchateľ zmocnil poistenej veci použitím násilia alebo hrozby proti poistenému.

Vedeli ste?

Poistenie nehnuteľnosti ponúka možnosť poistiť proti poistným rizikám napríklad rozostavaný rodinný dom, ale aj úraz mačky a psa – až do výšky 400 EUR. V niektorých balíkoch poistenia sa dá pripoistiť aj strata nájomného. Poistenie domácnosti zase výhodne predlžuje záruku na domáce spotrebiče, kryje poruchy chladiaceho zariadenia, ktoré tvorí súčasť poistenej domácnosti až do 300 EUR, ako aj poistenie elektromotorov na riziko skratu.

Asistencia ako bonus

Niektoré poisťovne poskytujú asistenčné služby ako bonus k uzatvorenej poistke, u iných si túto službu musíte zaplatiť. Asistenčné služby vám v prípade poistnej udalosti neobmedzene poskytnú:

 • Telefonické informácie a kontakty napríklad na remeselníkov, znalcov, záchranné služby;
 • remeselníkov v prípade zablokovania dverí;
 • náhradné ubytovanie a stráženie nezabezpečenej nehnuteľnosti;
 • psychologickú pomoc v prípade kritickej situácie;
 • zorganizovanie a uhradenie služieb právnej asistencie;
 • predĺženú záruku na spotrebiče do veku 5 rokov.

Dnes uzatvoríte poistenie aj online

Nielen že je dnešná doba rýchla, no najmä umožňuje široké možnosti komunikácie a uzatvárania poistných zmlúv bez zbytočných papierov. Poistenie majetku aj online je preto samozrejmosť. Možnosti uzatvoriť poistnú zmluvu na diaľku sú nasledujúce:

 • telefonicky prostredníctvom operátorov poisťovne,
 • návrh poistnej zmluvy emailom,
 • uzatvorenie poistnej zmluvy cez online formulár na webovej stránke poisťovne.

Pozor! Pre právne úkony zmeny alebo ukončenia poistnej zmluvy sa však vyžaduje písomná forma.

Páči sa vám poistka v inej poisťovni?

Poistenie majetku poskytuje mnohé ďalšie výhody, ktoré sa však líšia od poisťovne k poisťovni. Najlepšie je preštudovať si poistné riziká, ktoré poistenie majetku kryje a rozhodnúť sa podľa toho, čo je vašou prioritou.